Algemeen: 

Wij organiseren elke maand een rondleiding (of meerdere rondleidingen) voor ouders met kinderen in de peuterleeftijd, die interesse hebben in het onderwijs op ons Dalton Kindcentrum. 

Ouders kunnen zichzelf voor deze rondleidingen opgeven bij Lee-Ann Jubitana l.jubitana@askoscholen.nl   020-6369643 optie 3 (directie) hoofdgebouw. Als u een mailtje stuurt wilt u dan ook altijd de geboortedatum van uw kind vermelden? 

Data informatieochtenden van 09.00-10.00 uur. 

 

2024-2025: (informatie volgt nog)

 

Deze rondleidingen zijn in principe niet voor zij-instromers maar soms kan dit wel. In geval van zij-instroom dit gaat altijd via de directeur Leonie den Hartog. Even een mailtje naar: l.den.hartog@askoscholen.nl.