Een update over het thema waar we mee bezig zijn, de boeken die we lezen én leuke ideeen om thuis mee aan de slag te gaan! 

In de onderbouw en bij de peuters, zijn we begonnen met het nieuwe thema:  vervoer/ verkeer. En in week 12 wordt er schoolbreed aandacht besteed aan het lespakket lentekriebels. Dit pakket biedt lessen voor relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs. Ook de kleuters doen hier aan mee. De kinderen leren o.a. hoe hun lichaam eruit ziet en wat zij kunnen zeggen/ doen als er iets gebeurt wat zij niet fijn vinden. Wanneer knuffel je? En doe je dat met iedereen?

Doelen
Ieder thema staan er andere doelen centraal voor rekenen, taal en motoriek. In de klas hangen deze doelen op de doelenmuur zodat dit voor de kinderen visueel wordt gemaakt. In de doelenkast wordt ieder thema gewerkt aan een ander doel. De kinderen beginnen bij lade 1 en wanneer zij die voldoende beheersen gaan zij een lade verder. Er zitten 6 lades in de kast. De kinderen hebben allemaal een eigen knijper met hun naam erop. Deze knijper hangen zij bij de lade waar zij zijn gebleven. Dit maakt het inzichtelijk voor hen en toont hen hun eigen groei en ontwikkeling.

In de doelenkast worden tijdens het thema vervoer/ verkeer de letters aangeboden. De kinderen doen verschillende spellen met letters zoals; letters kleien, letter memorie, letterspel waarbij de kinderen woorden met letters moeten bedenken.

ijsbr nbrief

Binnen dit thema bieden wij spelenderwijs dit keer de volgende letters aan. De letters: v, f, e, b en z.

De materialen
Tijdens het opstarten en vormgeven van een thema doen wij het liefst zoveel mogelijk met de kinderen samen. Dit vergroot de betrokkenheid en het plezier. In de klas zullen er verschillende hoeken worden gecreëerd waar de kinderen spelenderwijs gericht op het thema kunnen ontdekken en experimenteren. Wilt u thuis met uw kind kijken of u geschikte materialen heeft voor op de thematafel of in de hoeken in de klas? Enkele ideeën zijn: voertuigen, wegen, stoplichten, verkeersborden, verkleedkleren en boeken.

Enkele boeken die wij met de kinderen lezen zijn:
- Alle wielen in de file
- Kas en Saar in het verkeer
- Willewete- de garage/ op reis met de trein/ de fiets
- Stoeprand.. stop!
- Mijn grote voertuigen kijk en zoekboek

Leuke ideeën voor thuis

Misschien vindt u het leuk om thuis ook iets te doen rondom het thema. Hier zijn enkele tips:

Lied: stoeprand stop! 
Digiboek Alle Wielen in de file 
Zelf doen op straat: kijk samen met uw kind naar de verkeersborden en tekens die er te zien zijn. Bespreek waar zij voor zijn.
Versje:

ijsbr nbriefII

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van de onderbouw