Naast basisonderwijs faciliteren wij binnen ons DKC ook kinderopvang. Want met veel enthousiasme verzorgt Eigen&Wijzer sinds 1 maart 2021 de kinderopvang binnen DKC De IJsbreker. Door de nauwe samenwerking binnen het DKC bieden we kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande leerlijn en zijn de school, de leerkrachten, de pedagogisch medewerkers en de werkvisie vertrouwd voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers werken volgens het Dalton-principe. We hanteren een gezond voedingsbeleid en maken iedere dag gebruik van de buitenruimte van het DKC.

Peuteropvang en Voorschool (08.30-14.30u)

Bij de peuters (2-4 jaar) werken we met thema’s (Wonen, Verkeer, Feest …). De activiteiten binnen het thema sluiten aan bij de belevingswereld en interesses van de peuters en stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. Kinderen met een VE-indicatie krijgen bij de voorschool extra begeleiding. We houden een voor de kinderen vertrouwd vast dagritme aan, zoals een kringactiviteit, spelen in de speelhoek, vaste eetmomenten, thema-activiteiten (bij voorkeur buiten), toiletmomenten en vrij spel. De groepen zijn ingericht met kleine tafels en stoelen zodat de kinderen zelfstandig en op eigen initiatief kunnen spelen of werken aan een tafeltje. De speelhoeken bevatten (natuurlijke) materialen voor alle leeftijden en dagen kinderen uit te spelen, te ontwikkelen en te ontspannen.

Dagopvang (07.30-18.30u)

Professionele pedagogisch medewerkers bieden uitdagende binnen- en buitenactiviteiten aan, die passen bij de ontwikkeling en behoeften van het kind. De ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden worden spelenderwijs gestimuleerd. De groepsruimten met knusse hoekjes, zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal, waardoor kinderen worden gestimuleerd om te spelen en te ontdekken door te doen. Tijdens het buitenspelen wordt de fantasie en interesse nog meer gestimuleerd. Ook maken we gebruik van de speelzaal om de kinderen het plezier van bewegen bij te brengen. We werken binnen het kindcentrum samen met het onderwijs en stemmen de thema’s op elkaar af. Zo is ieder kind bij vier jaar voorbereid op de overstap naar het Daltononderwijs en is dan ook van harte welkom bij de buitenschoolse opvang binnen het DKC.

Buitenschoolse opvang (aansluitend aan schooltijden - 18.30u | Vakanties: 07.30-18.30u)

De pedagogisch medewerkers zetten zich in om de kinderen (4-13 jaar) actief te laten ontspannen na schooltijd. De kinderen worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door gericht activiteiten aan te bieden. Wij werken met kinderparticipatie, wat betekent dat kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO programma. Welke activiteiten vinden zij leuk? Welke uitjes willen zij ondernemen? Zijn er workshops (van externe partijen) die voor nog meer verdieping kunnen zorgen? Bij aanvang van de BSO start ieder kind op de eigen basisgroep met een gezond snackmoment. Daarna is er een georganiseerde activiteit of workshop, binnen of buiten op het schoolplein. Uiteraard is er ook volop tijd en ruimte voor ontspanning, spelen met vriendjes en vriendinnetjes en eventueel huiswerk te maken.

Bij de inrichting van de groepsruimten en het spelmateriaal is rekening gehouden met de verschillende leeftijden. De (natuurlijke) materialen dagen de kinderen uit te spelen, te ontdekken, te ontwikkelen en te ontspannen. Ook maken we optimaal gebruik van de mooie buitenruimte bij het DKC.

Tijdens vakanties hebben we samen met de kinderen een uniek VakantieZotheid programma samengesteld. Naast uitdagende activiteiten staan er leuke uitstapjes op het programma. We gaan spoorzoeken met een picknick, leren nieuwe vaardigheden tijdens creatieve workshops en maken zelf de lekkerste taarten.

Voorschoolse opvang (07.30-08.30u)

Bij de VSO starten kinderen gezellig samen de dag. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat kinderen ontspannen aan de schooldag beginnen en voor aanvang van het onderwijs zijn overgedragen aan de leerkracht.

Interesse in opvang?

U en uw kind zijn van harte welkom om kennis te maken met de kinderopvang binnen DKC De IJsbreker! Neem contact op voor een vrijblijvende rondleiding. Meer informatie over Eigen&Wijzer en het inschrijfformulier vindt u op de website:
https://www.eigen-en-wijzer.nl

https://www.eigen-en-wijzer.nl/inschrijf-formulier/

Heeft u vragen over de opvang of over onze opvangpakketten? Onze medewerkers van de afdeling KlantWijzer zijn dagelijks bereikbaar voor al uw vragen op 035-5826035 (werkdagen van 08.00u tot 17.30u) of via planning@eigenenwijzer.nl.

Plaatsingsbeleid
Ook op het DKC handelen we conform plaatsingsbeleid Scholenring Amsterdam. Kinderen krijgen voorrang als zij overstappen naar de basisschool die onderdeel uitmaakt van ons DKC. Daar gelden wel de volgende regels bij; het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar de voorschool of PSZ van DKC De IJsbreker en heeft daarnaast onze school als voorrangsschool.

Deze voorrang geldt ook voor het kind dat beschikt over een VE-indicatie en ten minste 8 maanden voorschoolse educatie op de voorschool van DKC De IJsbreker volgt en De IJsbreker als voorrangsschool heeft. 

Indien u algemene vragen heeft over de opvang, neemt u dan contact op met locatiecoördinator Reneé Sproet, renee.sproet@eigenenwijzer.nl
 

Lees ons visiedocument

Praktische informatie

​Openingstijden school
Maandag, dinsdag en donderdag van 08.30-14.45 uur
Woensdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur