Op ons DKC hebben alle kinderen (groep 1 t/m 8) 2 x 45 minuten per week gym van een vakdocent gymnastiek. Groep 1 en 2 krijgen gym van Joël Kombrink, de groepen 3 t/m 8 van 2 vakleerkrachten namelijk: Lucas Stuijver en Koen Punte. Ook hebben wij een natuurspeelplein (schoolplein) dat uitdagend genoeg is om actief te bewegen in de pauzes.

Wat levert werken aan bewegen en sport leerlingen op? Leerlingen ontwikkelen plezier in bewegen, doordat zij motorisch vaardig worden en daardoor succeservaringen opdoen. Door voldoende beweging scoren leerlingen beter op executieve functies en hebben ze een beter werkgeheugen. Daarnaast ontwikkelen ze een gezondere leefstijl. Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren dus beter op school. Fitte leerlingen die motorisch vaardig zijn en voldoende bewegen, lopen minder risico op overgewicht. Het is goed voor hun psychosociaal welbevinden, het draagt het bij aan de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele vaardigheden, zoals samenwerken en met winst en verlies omgaan.

Elke gymles is anders, we variëren in gymtoestel-lessen en spelsport-lessen. In elke gymles worden er doelen gesteld en bij elke activiteit zijn er andere doelen. Na de les wordt er op de doelen gereflecteerd.

In elke gymles komen ook Daltonaspecten aan bod. Zo moeten de kinderen:

  • regelmatig zelfstandig werken
  • samenwerken
  • verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en de ruimte

Er zijn bijvoorbeeld activiteiten waarbij kinderen leren om een spel of een opdracht zelf te reguleren of dat ze als klas samen moeten werken om bepaalde doelen te behalen. Verantwoordelijkheid nemen leren de kinderen door bijvoorbeeld met de klas de zaal op te ruimen en/of later tot een compromis te komen welk eindspel er gespeeld gaat worden. 

Tijdens de gymlessen maken wij sinds kort gebruik van de BeweegBaas. (Leerlingvolgsysteem primair bewegingsonderwijs – BeweegBaas) Dit is een overzichtelijk leerlingvolgsysteem voor het primair bewegingsonderwijs om de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. In dit leerlingvolgsysteem zijn de doelen positief, concreet en kindgericht geformuleerd. Hiervoor hebben wij in de gymlessen een tablet nodig. Leerlingen lopen langs de tablet na het uitvoeren van hun beweging en klikken het behaalde beweegdoel aan. Vervolgens gaat de leerling verder met het oefenen van het volgende beweegdoel. Hierdoor werkt de leerling doelgericht aan zijn eigen motorische ontwikkeling en voelt elke leerling zichzelf een BeweegBaas. Uiteraard kan de gymdocent er ook voor kiezen om zelf de doelen in te vullen.

Ook buiten de gewone gymlessen is er plaats voor bewegen. Zo is er een groep kinderen die extra aandacht krijgt in de beweegontwikkeling na schooltijd. Maar er zijn ook kinderen die geselecteerd worden om mee te doen aan schooltoernooien om zich verder te ontwikkelen binnen een bepaalde sport. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om bepaalde sporten uit te oefenen na schooltijd, dit gebeurt tijdens de naschoolse activiteiten. Per periode kunnen de kinderen kiezen uit een aantal sporten, o.a. om erachter te komen welke sport het beste bij ze past.