Cultuureducatie bestaat uit de disciplines kunst- en erfgoededucatie, media-educatie, milieu- en literatuureducatie. Op De IJsbreker hechten we veel waarde aan het onderdeel Cultuureducatie.

Waarom?

Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland, met de meeste nationale musea, de grootste orkesten, toneel- en operagezelschappen, de meeste muziek- en theatergebouwen en de meeste kunstgalerieën en bioscopen. Daarnaast heeft Amsterdam 2 universiteiten en een zeer omvangrijk internationaal toerisme. Amsterdam is ook de stad met de meeste nationaliteiten ter wereld, namelijk 175. (Antwerpen is 2e en New York 3e)​

Overhoeks/ Buiksloterham is een nieuw stuk wereldstad. Met het nieuwe filmmuseum EYE, de Tolhuistuin, de Silodam, Shell Technology Centre Amsterdam met allerlei nieuwe ondernemingen en heel veel verschillende nieuwe bewoners. Als je een nieuwe school neerzet in dit nieuwe stuk wereldstad, kun je niet om cultuureducatie heen.

Waar moet je dan aan denken?

  • Het zelf leren maken van kunstproducten, het leren kijken en luisteren naar kunst, het leren beoordelen van kunst. Het bezoeken van musea en het volgen van museumlessen, uitstapjes naar Archeon, Stadsschouwburg, Concertgebouw, Amsterdamse Hortus etc. etc.
  • Natuur- en milieueducatie (NME), aandacht voor de leefomgeving en het milieu. Dit zal leiden tot meer betrokkenheid en respect voor de natuur- en tot meer milieuvriendelijk handelen en daarmee tot duurzaamheid en leefbaarheid van de samenleving. We werken samen met het Amsterdamse NME centrum, we scheiden afval op school, we gebruiken van milieuvriendelijke verf en lijm, we doen mee met milieuprojecten en we gebruiken methodes waarin deze aspecten ook aan bod komen. Sinds 2006 zijn scholen verplicht actief burgerschap van leerlingen te bevorderen en NME is een duidelijk aspect hiervan.
  • Media-educatie betreft het leren over media met gebruikmaking van (social) media. Daarbij gaat het om het analyseren van tekst, beeld en geluid en ​het zelf produceren ervan.​​​In deze opvatting is een kind niet alleen media-consument; een kind is ook actief media-producent! Wij gebruiken op school  in de groepen 1 t/m 8 voor onze social medialessen de zogenaamde: Digidoeners. 
  • Voor het vak muziek zijn we een langdurige samenwerking aangegaan met het Muziekcentrum Noord. Samen met hen, geven we inmiddels alweer 12 jaar vorm aan onze doorlopende leerlijn muziek vanaf groep 1 t/m 8. Alle aspecten van het muziekonderwijs komen hierin aan bod. Een groot accent ligt op het onderdeel zang, maar ook het spelen van diverse muziekinstrumenten komt aan bod, luisteren naar muziek en het herkennen van muzieksoorten, schriftnotatie, bewegen op muziek en theater. Zeer veelzijdig dus. De lessen worden verzorgd door 2 muziekdocenten Meester Luc en Meester Tim.  
  • Voor het vak Beeldende vorming zijn we aan de start van onze school bijgestaan door het Steunpunt Beeldende Vorming, dat georganiseerd werd vanuit de ASKO. We hebben samen met Iris Take een doorgaande lijn ontwikkeld voor de groepen 1 t-m 8, zodat we zeker weten dat de kinderen in 8 jaar tijd met alle hoofdaspecten van beeldende vorming kennis zullen maken en daarin ook vaardigheden ontwikkelen, waarin er alle ruimte en stimulans zal zijn voor eigen initiatief, eigen creativiteit en zelf-ontplooiing. We laten het vak Beeldende vorming aansluiten bij de methodes in de klas of bij de thema's die we schoolbreed  of bouwbreed hebben. Andere binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van Beeldende vorming kunt u terugvinden in ons Cultuur-beleids-plan. ​We hebben op onze school een vakdocent beeldende vorming dat is Meester Cees. 
  • En tenslotte Literatuureducatie en “Leesbevordering”. Voorbeelden hiervan zijn meedoen met de Kinderboekenweek, een goed gevulde en eigentijdse schoolbibliotheek, bibliotheekbezoek/lessen en projecten, meedoen met de kinderjury, zelf poëzie schrijven en voordragen, boekenkringen, vrij lezen, voorlezen, samen lezen, tutor lezen, kennismaken met/lezen van “echte” literatuur en dit leren waarderen en begrijpen en af en toe een auteur op school uitnodigen.