Op DKC De IJsbreker nemen we deel aan het project “Day a week school”. Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen met een sterk creatief denkvermogen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

De leerlingen komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd, waarbij het IQ niet richtinggevend is. Day a Week School is alleen toegankelijk voor leerlingen van deelnemende scholen.

Oorsprong Day a Week School

Het concept van de Day a Week School is ontwikkeld door Carol Cummings en Aileen Hoare en is ondergebracht bij de Britse vereniging van onderwijsadviseurs voor meer- en hoogbegaafden: NACE (www.nace.co.uk). Begin 2009 is het project naar Nederland gehaald door ABC onderwijsadviseurs, in samenwerking met drie Amsterdamse schoolbesturen uit de stadsdelen Noord, Centrum en Zuid.

Scholen werken met een identificatieproces dat door Day a Week School is ontwikkeld. Hierdoor krijgen zij een beter inzicht in de kenmerken van cognitief getalenteerde kinderen. Zij kunnen tevens deze leerlingen identificeren waarbij zij dat in eerste instantie niet hadden verwacht, de zogenaamde onderpresteerders. Scholen krijgen beter zicht op de specifieke risico's en problematiek die mee kunnen spelen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op DKC De IJsbreker nemen we op dit moment deel met 5 leerlingen uit de groepen 5 t/m 7. Zie verder https://www.dayaweekschool.nl/