Op DKC De IJsbreker zijn we dit schooljaar 2023-2024 gestart met de Eureka klas. Een soort “plus-klas”. Marloes Stans geeft les aan deze groep op de maandagen. Uit de groepen 5 t/m 8 worden er leerlingen geselecteerd die wij hier voor geschikt achten. 

In de Eureka klas worden er verschillende soorten verrijkingsopdrachten aangeboden. Deze opdrachten zijn zo samengesteld dat er ruimte is voor eigen creativiteit en inbreng. De kinderen krijgen strategieën aangeboden om meer out of the box te leren denken. Het aanbod dat zij krijgen is van andere orde dan het reguliere aanbod in de groep waaruit zij komen. 
 
Een ander onderdeel binnen de les is dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen unieke manier van denken en zijn. Met dit inzicht kunnen ze passende doelen realiseren op cognitief, sociaal en creatief gebied. De doelen waaraan de kinderen werken, worden door de groepsleerkracht en kinderen samen vastgesteld. Zodat ze er in hun eigen klas ook aan kunnen werken. 

 

                                                                                Eureka! (Disney Junior): United States daily TV audience insights for ...