​​​​​Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè ofwel ‘de bewoonde wereld’.

DKC De IJsbreker is een oecumenisch Kindcentrum. Dit houdt in dat het IJsbrekerteam kinderen ondersteunt bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Daarbij komen verschillende godsdiensten en levensvisies aan bod. Ieder kind wordt gestimuleerd een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en te bepalen wat voor hem of haar zinvol, mooi, waar en echt is.

Daarbij maken we op ons DKC gebruik van sociaal-emotionele thema’s, die dicht bij de kinderen staan. We staan stil bij de veelkleurigheid van de samenleving wat betreft afkomst, traditie en geloof, maar centraal staat de eigenheid van elk kind. Voor ons is het heel belangrijk dat alle kinderen en hun ouders zich bij ons op het kindcentrum welkom voelen, zich veilig voelen, gerespecteerd en gewaardeerd.

We maken op DKC De IJsbreker gebruik van de methode Kleur, zie ook www.kleuropschool.nl​
De methode Kleur werkt met 6 thema’s, waarop de lessen levensbeschouwelijke vorming worden gebaseerd. Beleven en ervaren zijn kernwoorden, die vooral op creatieve manieren worden ingezet. Bij ieder thema zullen bronverhalen en teksten, levensbeschouwelijke
vaardigheden en de richtinggevende waarden het thema inkleuren. De thema’s zijn ontmoeten, (zelf) vertrouwen, omgaan met gevoelens, omgaan met conflicten, samenleven en kiezen & doorzetten.​

‘Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten.’

-Martin Luther King