In een nieuw stuk wereldstad waar zoveel (nieuwe) ondernemingen zijn en een maatschappij die vraagt om actieve wereldburgers, moet je als school ook zeker aan dit aspect veel aandacht en tijd geven. Ondernemend leren sluit dan ook naadloos aan bij het Daltononderwijs.

Op DKC De IJsbreker vinden we het belangrijk om een school te zijn, waar ondernemingszin gestimuleerd wordt en waar ondernemend leren dus een duidelijke plek krijgt en waar kinderen ervaring opdoen met actief democratisch burgerschap. We werken dan ook vanaf groep 3 met de methode Topondernemers aangevuld met wereldoriëntatie van Blink. In de groepen 5 t/m 8 bestaat de aanvulling van Blink uit geschiedenisonderwijs en aardrijksunde. Topondernemers en Blink laten de leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs.

Op het gebied van ondernemend leren werken we ook samen met JINC. (www.jinc-amsterdam.nl) JINC zorgt ervoor dat leerlingen al op jonge leeftijd kennismaken met het bedrijfsleven. In allerlei projecten ervaren ze wat voor beroepen er zijn en leren ze welke (sociale) vaardigheden ze nodig hebben​ op de arbeidsmarkt. Ruim 400 bedrijven en instellingen doen mee. Wij gaan vanaf groep 7, twee keer per jaar een bliksemstage lopen via JINC. Daarnaast verzorgt JINC taaltrips voor de groepen 5 en 6, waar wij ook gebruik van maken.​