20211102 135952 resized

 

 

Leerlingenraad 2023-2024, van links naar rechts: Freya (7b), Leah (7c), Nadira (7a), Lorijn (6b), Maxim (6a), Fae (6c), Samuel (8b), Alex (8a)

 De Leerlingenraad heeft als doel om;

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen;
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
 • bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie van de Leerlingenraad?

Uit de groepen 6 t/m 8 wordt uit elke groep een vertegenwoordiger gekozen; ieder jaar worden er rond september/ oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een Leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de Leerlingenraad. Zij maken zich bekend door middel van campagne posters. Op een afgesproken datum wordt er gestemd en degene met de meeste stemmen, mag de klas vertegenwoordigen in de Leerlingenraad.

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, notulant en een penningmeester. De Leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken) Bij elke vergadering is juf Petra aanwezig. Voor de vergadering van de Leerlingenraad wordt er met de leden een kringgesprek gehouden teneinde de agenda vast te stellen. De leden van de Leerlingenraad lichten de besluiten van de Leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant.

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de Leerlingenraad.

Hoe komt de Leerlingenraad aan ideeën voor de vergadering?

 • De Leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarin alle kinderen ideeën kunnen doen;
 • Ook neemt de Leerlingenraad ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de Leerlingenraad, een klassenvergadering plaats;
 • Leden van de Leerlingenraad kunnen worden aangesproken door alle kinderen;
 • Leden van de Leerlingenraad komen zelf met ideeën;
 • Het team van DKC De IJsbreker kan bespreekpunten inbrengen.

Waarover kan een Leerlingenraad vergaderen?

Bijvoorbeeld over:

 • Het gebruik en de inrichting van de toiletten
 • Bevindingen bij het gebruik van onze lesmethodes
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten
 • Meedenken over de inrichting van het schoolplein
 • Aanschaffen van boeken voor de bibliotheek