Wij vinden het van groot belang dat iedereen zich - kinderen en volwassenen- veilig kan voelen op DKC De IJsbreker. We werken daarom preventief aan een veilig schoolklimaat waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Op DKC de IJsbreker maken wij gebruik van de methode Kwink. Met Kwink werken we aan een veilig,  pedagogisch klimaat en begeleiden wij als leerkrachten het groepsproces.  
Kwink zegt: een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet en leert positief gedrag aan en voorkomt zo in veel gevallen onnodige ‘reparatie’ achteraf. 

We hanteren 1 gouden regel voor iedereen: 

Samen zorgen wij ervoor dat DKC De IJsbreker een veilige plek is voor iedereen!

Daarnaast hebben we 9 regels die vallen onder 3 verschillende waarden:

Waarde: iedereen hoort erbij en we accepteren elkaar zoals we zijn

  • Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
  • Wij werken, leren en spelen samen.
  • Wij zijn aardig en respectvol.

Waarde: Iedereen heeft de rust en ruimte om zich te ontwikkelen

  • Wij zijn rustig in de school.
  • Wij zorgen voor onze omgeving.
  • Wij luisteren naar elkaar (met aandacht).

Waarde: emoties mogen er zijn en we blijven respectvol naar elkaar

  • Wij gebruiken woorden om aan te geven hoe we ons voelen.
  • Wij lossen conflicten samen op.
  • Wij zorgen voor elkaar.

Vanuit deze regels maakt iedere groep de eigen klassenregels. Er wordt veel aandacht in elke groep besteed aan de schoolafspraken en regels, het verschil tussen plagen en pesten en het oefenen van vaardigheden in de sociale omgang met elkaar. Daarnaast maken we ook afspraken als: we dragen kleding die voor niemand kwetsend/aanstootgevend is en we laten de leerkracht altijd weten waar we zijn en waar we naar toe gaan.

 Reflectie op gedrag. 

Het kan natuurlijk ook wel eens mis gaan qua gedrag met een leerling. Het blijven kinderen en ook op dit gebied moeten kinderen kunnen leren. Toch zijn er ook grenzen aan gedrag en zeker als de ene leerling de andere leerling pijn doet, maar ook uitschelden of brutaal gedrag hoort niet bij ons op DKC De IJsbreker thuis. 

Wij leren de kinderen om te reflecteren op hun gedrag. Daarbij hoort een formulier, reflectie-op-gedrag, met vragen om te reflecteren. Dit formulier is geschreven in kindertaal en vullen de kinderen zelf in. Zo’n formulier wordt gegeven vanaf januari groep 4.  
In de groepen 1,2 en 3 wordt dit mondeling besproken en kunnen de kinderen een tekening maken als reflectie.  

Ook kan er soms een time-out gegeven worden. Bij een time-out moet de desbetreffende leerling even nadenken in de maatjesklas en soms kan dat ook bij een IB'er zijn of bij de directie. 

Een reflectie-op-gedrag bij gym betekent: eerstvolgende gymles niet mee gymmen. Ook bij gym kan het zijn dat er een formulier ingevuld moet worden en daarna besproken met de gymdocent en de groepsleerkracht.