Wij vinden het van groot belang dat iedereen zich - kinderen en volwassenen- veilig kan voelen op DKC De IJsbreker. We werken daarom preventief aan een veilig schoolklimaat waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Op de IJsbreker maken wij gebruik van de methode Kwink. Met Kwink werken we aan een veilig,  pedagogisch klimaat en begeleiden wij als leerkrachten het groepsproces.  
Kwink zegt: een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet en leert positief gedrag aan en voorkomt zo in veel gevallen onnodige ‘reparatie’ achteraf. 

We hanteren 10 gouden regels voor onze leerlingen:

De tien gouden regels voor leerlingen

  • Iedereen hoort erbij, we accepteren elkaar zoals we zijn.
  • Samen (met leerlingen en volwassenen) zorgen we ervoor dat onze school een veilige plek is voor iedereen.
  • We luisteren wanneer een ander stop zegt.
  • Boos zijn mag, maar we praten een ruzie uit en doen elkaar geen pijn.
  • We laten de leerkracht altijd weten waar we zijn en waar we naar toe gaan.
  • Stelen doen we niet en we zijn zuinig en netjes op spullen van onszelf, een ander en de school.
  • We schelden een ander niet uit, doen niet mee aan pesten, uitlachen, buitensluiten, roddelen of discrimineren.
  • Wij gebruiken geen geweld, doen niet aan bedreigen en vallen anderen niet lastig met woorden, gebaren, plaatjes, liedjes en spelletjes die met seks te maken hebben.
  • We nemen geen spullen mee de school in waarmee wij anderen kunnen verwonden of bang kunnen maken.
  • Wanneer wij conflicten niet zelf kunnen oplossen vragen wij hulp aan de leerkracht.

Vanuit deze regels maakt iedere groep de eigen klassenregels. Er wordt veel aandacht in elke groep besteed aan de schoolafspraken en regels, het verschil tussen plagen en pesten en het oefenen van vaardigheden in de sociale omgang met elkaar.

 

Reflectie op gedrag. 

Het kan natuurlijk ook wel eens mis gaan qua gedrag met een leerling. Het blijven kinderen en ook op dit gebied moeten kinderen kunnen leren. Toch zijn er ook grenzen aan gedrag en zeker als de ene leerling de andere leerling pijn doet, maar ook uitschelden of brutaal gedrag hoort niet bij ons op De IJsbreker thuis. 

Wij leren de kinderen om te reflecteren op hun gedrag. Daarbij hoort een formulier, reflectie-op-gedrag, met vragen om te reflecteren. Dit formulier is geschreven in kindertaal en vullen de kinderen zelf in. Zo’n formulier wordt gegeven vanaf januari groep 4.  
In de groepen 1,2 en 3 wordt dit mondeling besproken en kunnen de kinderen een tekening maken als reflectie.  

Ook kan er soms een time-out gegeven worden. Bij een time-out moet de desbetreffende leerling even nadenken in de maatjesklas.   

Een reflectie-op-gedrag bij gym betekent: eerstvolgende gymles niet mee gymmen. Ook bij gym kan het zijn dat er een formulier ingevuld moet worden en daarna besproken met de gymdocent en de groepsleerkracht.