Wij vinden het van groot belang dat iedereen zich - kinderen en volwassenen- veilig kan voelen op DKC De IJsbreker. We werken daarom preventief aan een veilig schoolklimaat waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Op de IJsbreker maken wij gebruik van de methode Kwink. Met Kwink werken we aan een veilig,  pedagogisch klimaat en begeleiden wij als leerkrachten het groepsproces.  
Kwink zegt: een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet en leert positief gedrag aan en voorkomt zo in veel gevallen onnodige ‘reparatie’ achteraf. 

We hanteren 1 gouden regel voor iedereen: 

Samen zorgen we ervoor dat DKC De IJsbreker een veilige plek is voor iedereen!

En hoe doen we dat dan? Door ons te houden aan de volgende regels/afspraken:

 • Wij accepteren elkaar zoals we zijn.
 • Wij werken, leren en spelen samen.
 • Wij zijn aardig en respectvol.
 • Wij zijn rustig in de school.
 • We zorgen voor onze omgeving.
 • We luisteren naar elkaar (met aandacht).
 • Wij gebruiken woorden om aan te geven hoe ik mij voel.
 • Wij lossen conflicten samen op.
 • We zorgen voor elkaar.
 • We dragen kleding die voor niemand kwetsend/aanstootgevend is.
 • We laten de leerkracht altijd weten waar we zijn en waar we naar toe gaan.

Vanuit deze regels maakt iedere groep de eigen klassenregels. Er wordt veel aandacht in elke groep besteed aan de schoolafspraken en regels, het verschil tussen plagen en pesten en het oefenen van vaardigheden in de sociale omgang met elkaar.

 Reflectie op gedrag. 

Het kan natuurlijk ook wel eens mis gaan qua gedrag met een leerling. Het blijven kinderen en ook op dit gebied moeten kinderen kunnen leren. Toch zijn er ook grenzen aan gedrag en zeker als de ene leerling de andere leerling pijn doet, maar ook uitschelden of brutaal gedrag hoort niet bij ons op DKC De IJsbreker thuis. 

Wij leren de kinderen om te reflecteren op hun gedrag. Daarbij hoort een formulier, reflectie-op-gedrag, met vragen om te reflecteren. Dit formulier is geschreven in kindertaal en vullen de kinderen zelf in. Zo’n formulier wordt gegeven vanaf januari groep 4.  
In de groepen 1,2 en 3 wordt dit mondeling besproken en kunnen de kinderen een tekening maken als reflectie.  

Ook kan er soms een time-out gegeven worden. Bij een time-out moet de desbetreffende leerling even nadenken in de maatjesklas.   

Een reflectie-op-gedrag bij gym betekent: eerstvolgende gymles niet mee gymmen. Ook bij gym kan het zijn dat er een formulier ingevuld moet worden en daarna besproken met de gymdocent en de groepsleerkracht.