Wereldoriëntatie

We werken op onze school bij de kleuters (groepen 1 en 2) met thema's. Dat kunnen thema's zijn als: "ridders en kastelen", "als bomen vertellen", "het leven op de boerderij" etc. Vanaf groep 3 werken we met de methode Blink wereldoriëntatie. In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de onderdelen geschiedenis en aardrijkskunde/topografie.

Natuurlijk doen we nog veel meer op het gebied van W.O. We hebben een doorgaande lijn Wetenschap en techniek op onze school ontwikkeld en 3 x per jaar hebben we schoolbreed een techniekochtend. Ook tussendoor wordt er aan techniek en wetenschap gedaan.

We gaan in de groepen 6 en 7 naar de schooltuinen en we werken nauw samen met NME, Natuur & Milieueducatie. We gaan veel op pad met de kinderen en we hebben natuurlijk ook nog onze eigen grote schooltuin met kippen en konijnen. 

            wereldorientatie                      Doeboekjes | Groep 4 | Blink Wereld Wereldoriëntatie | Heutink.nl