Wereldoriëntatie

We werken op onze school bij de kleuters (groepen 1 en 2) met thema's. Dat kunnen thema's zijn als: "ridders en kastelen", "als bomen vertellen", "het leven op de boerderij" etc. In groep 3 en 4 werken we met de methode Blink wereldoriëntatie. In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we ook Blink maar dan de onderdelen geschiedenis en aardrijkskunde/topografie.

Natuurlijk doen we nog veel meer op het gebied van W.O. We hebben een doorgaande lijn Wetenschap en techniek op onze school ontwikkeld en 3 x per jaar hebben we schoolbreed een techniekochtend. Ook tussendoor wordt er aan techniek en wetenschap gedaan.

We gaan in de groepen 6 en 7 naar de schooltuinen en we werken nauw samen met NME, Natuur & Milieueducatie. (dit valt onder biologie) We gaan veel op pad met de kinderen, naar de boerderij, naar de kinderboerderij of naar het bos en we hebben natuurlijk ook nog onze eigen grote schooltuin met kippen en konijnen. 

 

 

            wereldorientatie                      Doeboekjes | Groep 4 | Blink Wereld Wereldoriëntatie | Heutink.nl