Klassenouders

Wij hebben in elke groep 2 klassenouders. U kunt zich hiervoor altijd na de zomervakantie opgeven bij de juf/meester van uw kind. De klassenouder is de contactpersoon tussen de ouders en de leerkracht van een bepaalde groep. De leerkracht kan ook allerhande hulp vragen aan de klassenouder. De klassenouder helpt bijvoorbeeld bij het schoolontbijt in de klas, of bij het kerstdiner, of gaat mee naar de bibliotheek met de kleuters, of helpt bij het maken van de Sinterklaashoedjes. Ook regelt de klassenouder bijvoorbeeld dat er voldoende ouders aanwezig zijn bij bepaalde activiteiten.

Commissies

Wij werken op De IJsbreker niet met een ouderraad maar met oudercommissies. U werkt hierin samen met een groepje teamleden die ook in deze commissie zitten. U kunt zich voor deze commissies opgeven bij Shirley Nauta. (s.nauta@askoscholen.nl) We zoeken altijd ouders voor de volgende commissies: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avond 4 daagse, Sportdag, Themafeest en Schoolfotograaf.

Ouders in de klas

Op De IJsbreker vinden wij het belangrijk om ouders zo veel mogelijk bij de school te betrekken. Daarom vragen wij regelmatig of ouders ons kunnen helpen voor eenmalige klussen, zoals hulp bij vieringen, een projecthoek maken of vertellen over hun beroep of hobby, speelgoed schoonmaken, helpen met knutselen, naaien van verkleedkleding, meegaan met uitstapjes, planken ophangen, enzovoort.

Ook wordt er meer structurele hulp gevraagd van ouders. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tuinouders, luizenouders, verkeersouders en bijvoorbeeld leesouders. Als u het leuk vindt om ons te helpen met onze schooltuintjes dan kunt u dit aangeven bij meester Klaas. Naar luizenouders zijn wij altijd op zoek, elke 1e maandag na een vakantie wordt er op luizen gecontroleerd en de woensdag erop volgt de nacontrole. Als u ons hiermee zou willen helpen laat u dit dan weten aan Janneke van Gorp, onze administratief medewerkster. Leesouders helpen op een vaste dag per week in de klas bij het lezen, als u dit ook zou willen dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. U kunt zich opgeven bij Shirley Nauta.