Klassenouders 

Wij hebben in de kleutergroepen 2 klassenouders per klas. U kunt zich hiervoor altijd na de zomervakantie opgeven bij de juf/meester van uw kind. De klassenouder is de contactpersoon tussen de ouders en de leerkracht van een bepaalde groep. De leerkracht kan ook allerhande hulp vragen aan de klassenouder. De klassenouder helpt bijvoorbeeld bij het schoolontbijt in de klas, of bij het kerstdiner, of gaat mee naar de bibliotheek met de kleuters, of helpt bij het maken van de Sinterklaashoedjes. Ook regelt de klassenouder bijvoorbeeld dat er voldoende ouders aanwezig zijn bij bepaalde activiteiten. 

Commissies 

Wij werken op DKC De IJsbreker niet met een ouderraad maar met oudercommissies. U werkt hierin samen met juf Riwka, die alle commissies aanstuurt. Zij doet regelmatig oproepen voor hulp bij de feesten. Vind u het leuk om te helpen een feest te organiseren, kunt u zich opgeven bij Riwka. (r.schekermans@askoscholen.nl) We zoeken bv. ouders voor de volgende commissies: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avond 4-daagse, Sportdag, Themafeest en Schoolfotograaf. 

Ouders in de klas 

Op DKC De IJsbreker vinden wij het belangrijk om ouders zo veel mogelijk bij ons onderwijs te betrekken. Daarom vragen wij regelmatig of ouders ons kunnen helpen voor eenmalige klussen, zoals hulp bij vieringen, een projecthoek maken of vertellen over hun beroep of hobby, speelgoed schoonmaken, helpen met knutselen, naaien van verkleedkleding, meegaan met uitstapjes, planken ophangen, enzovoort. 

Ook wordt er meer structurele hulp gevraagd van ouders. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tuinouders, verkeersouders en bijvoorbeeld leesouders. Als u het leuk vindt om ons te helpen met onze schooltuintjes dan kunt u dit aangeven bij juf Shirley Nauta. (s.nauta@askoscholen.nl)Leesouders helpen op een vaste dag per week in de klas bij het lezen, als u dit ook zou willen dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.