Krijg​ geld voor schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 375,- per kind op de basisschool. Voor kinderen op de middelbare school krijgt u €499,-. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen.

Hoe werkt de Scholierenvergoeding?

  • U vraagt eerst de Scholierenvergoeding aan bij de gemeente Amsterdam. Dat kan via een aanvraagformulier.
  • U krijgt het geld als u de gemeente laat weten wat u betaald heeft. Dat doet u met een declaratieformulier.

Wat is een laag inkomen en weinig geld?

Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw kind(eren). Of lager dan € 22.656,- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31 december minder dan € 11.790,- aan geld.

Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.

Aanvragen

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.​Folder: Pak je kans

Vrijwillige ouderbijdrage​

Voor het schooljaar 2023-2024 en 2024-2025 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 55,00 voor het eerste kind, € 50,00 voor het tweede kind en € 45,00 euro voor het derde kind. Voor het schoolreisje vragen we u een aparte vrijwillige bijdrage van € 30,00 per kind. 

Kinderen die later in het schooljaar instromen betalen een naar verhouding lagere vrijwillige ouderbijdrage. Over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u in het begin van het schooljaar een brief. De ouderbijdrage is wettelijk dus niet verplicht, maar om alle activiteiten goed te kunnen organiseren hebben wij dit geld wel hard nodig. Zie verder ook onze schoolgids op deze website. Natuurlijk mag u ook altijd  in delen betalen of meer betalen dan de bijdrage die wij vragen. Het geld voor het schoolreisje hoeft pas in het voorjaar betaald te worden. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal NOOIT leiden tot uitsluiting van activiteiten voor uw kind (eren).   

Wat doen wij van de vrijwillige ouderbijdrage? U kunt hierbij denken aan: het Sinterklaasfeest, Sint Maarten, Kerstfeest, Paasfeest, voorjaarsfeest, bepaalde thema-activiteiten, sportdagen, zomerfeest, bijdrage muziekschool, bezoek aan musea, bezoek aan de bibliotheek, kunstlessen, NME-lessen, boswachter-lessen etc.

In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp, ook zal hier een vrijwillige ouderbijdrage voor gevraagd worden. In groep 8 gaan de kinderen niet ook nog op schoolreisje. De hoogte van het bedrag voor het schoolkamp is nu nog niet bekend. U hoort dit zsm als uw kind in groep 8 zit.