Over de richtlijnen voor verlofaanvragen, kunt u informatie vinden in onze schoolgids en op de website van de Gemeente Amsterdam

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?​​

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Er is wel een mogelijkheid om bij de schooldirectie (max. 1 x per jaar) een verzoek in te dienen voor vrijstelling van onderwijs (maximaal 10 dagen) buiten de schoolvakanties onder de volgende voorwaarden, artikel 11 onderdeel f LPW;

 1. De aard van het beroep van de ouders/ verzorgers maakt het onmogelijk om in één van de andere vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven zoals bijvoorbeeld strandtenthouders en campinghouders die hun beroep alleen kunnen uitoefenen in een bepaalde periode v​​an het jaar. Ook sommige agrariërs kunnen hiervoor in aanmerking komen. De ouder/ verzorger kan het merendeel van het inkomen slechts in deze periode verdienen.
 2. Deze aanvraag hoort altijd vergezeld te gaan van een verklaring van de werkgever of eigen verklaring zelfstandige.
 3. Dit verlof mag nooit plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar en moet minimaal 8 weken van te voren worden aangevraagd.
 4. De schooldirectie zal altijd overleg voeren met de leerplichtambtenaar.

Wanneer kunt u bijvoorbeeld géén verlof aanvragen:

 • Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie mist mijn kind toch niets’
 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting of voetbalkamp.
 • Bij aanbiedingen voor goedkope vakanties of goedkope vliegtickets.
 • Bij een vakantie die u door anderen wordt aangeboden of cadeau gedaan.
 • Als u al een ticket heeft gekocht.
 • Om redenen dat andere kinderen uit uw gezin wel vrij zijn, omdat ze op andere scholen
  zitten.
 • Om redenen dat andere kinderen uit uw familie (neefjes/nichtjes) wel vrij zijn, omdat ze op
  andere scholen zitten.
 • dienstroosters van werkgevers van (een van) de ouders, zoals: vervoersbedrijven,
 • taxibedrijven, politie, brandweer, enzovoorts.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden:
​Alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden, dat zijn onverwachte omstandigheden waar u als ouder(s) geen invloed op kunt uitoefenen, is extra verlof mogelijk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een sterfgeval, een huwelijk of ernstige ziekte van een direct familielid zoals hieronder aangegeven:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad*van het kind: 1 dag binnen de woonplaats en maximaal 2 dagen buiten de woonplaats. Bij huwelijk in het buitenland is er onderscheid tussen binnen Europa en buiten Europa en ook hieraan zitten strenge maxima qua dagen.
 • Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders: één dag.
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind,waarbij acuut ziekenbezoek nodig is: duur in overleg met directeur, hierbij kan een medische verklaring worden gevraagd, ook als het familielid in een buitenlands ziekenhuis ligt.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten 1e graad (ten hoogste 4 dagen), 2e graad (ten hoogste 2 dagen) 3e tot en met de 4e graad* van het kind: één dag.
 • Verhuizing van gezin: één dag.
 • Bij bevalling ouders/ verzorgers: één dag.
 • Plichten die vervuld moeten worden die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging:één dag.
 • Andere gewichtige omstandigheden die onverwachts en/of buiten de wil van de ouders gelegen zijn, in overleg met de directeur: één dag. Of indien de directeur dat nodig acht meer dan één dag.

​*Graden in verwantschap vanuit het kind gezien:

 • 1e graad: ouders
 • 2e graad: broers en zussen, grootouders
 • 3e graad: overgrootouders, ooms en tantes (broers/zussen van ouders) en nichten en neven (kinderen van broers en zussen)
 • 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen)

Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen:

Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. De directeur van de school stuurt de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. Meestal is daarbij ook een verklaring van een arts of sociale instantie nodig. Daaruit moet blijken dat het verlof echt nodig is.​ De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan proces-verbaal worden opgemaakt.

​Onze leerplichtambtenaar is Rubiëla Ruseler. Zij is regelmatig bij ons op school aanwezig zoals tijdens de groot zorgbreedte overleggen, maar zij stapt ook wel onverwacht bij ons binnen en controleert altijd vóór en ná de vakanties of iedereen er is. Ook krijgen we een aant​al keer per jaar een onverwacht bezoek van een aantal leerplichtambtenaren tegelijkertijd, zij letten er dan op of iedereen wel op tijd komt.

U kunt onze leerplichtambtenaar ook altijd zelf bellen als u advies zou willen of een vraag heeft, haar gegevens staan hieronder:

Lamyae Hani, Leerplichtambtenaar, Team Leerplicht Noord-Zuid, Gemeente Amsterdam.

T 020-2531518

L.hani@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/leerplicht

Formulieren