Wij hebben onze eigen Peuter/ Vroegschoolse- en Buitenschoolse opvang en een KDV-groep 0-4 jaar. U kunt u voor onze opvang inschrijven via onze samenwerkingspartner Eigen & Wijzer.

Bekijk inschrijfformulier Eigen & Wijzer

Informatie vinden in verband met de kinderopvangtoeslag vindt u hier: Belastingdienst Kinderopvangtoeslag.

Met veel enthousiasme verzorgt Eigen&Wijzer sinds 1 maart 2021 de kinderopvang binnen DKC De IJsbreker. Door de nauwe samenwerking binnen het DKC bieden we kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande leerlijn en zijn de school, de leerkrachten, de pedagogisch medewerkers en de werkvisie vertrouwd voor de kinderen. Uitbreiding van het opvangbod met dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar staat op 6 maart 2023 te gebeuren. 

Peuteropvang en Voorschool (08.30-14.30u)
Bij de peuters (2-4 jaar) werken we met thema’s (Wonen, Verkeer, Feest …). De activiteiten binnen het thema sluiten aan bij de belevingswereld en interesses van de peuters en stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. Kinderen met een VE indicatie krijgen bij de voorschool extra begeleiding. We houden een voor de kinderen vertrouwd vast dagritme aan, zoals een kringactiviteit, spelen in de speelhoek, vaste eetmomenten, thema-activiteiten (bij voorkeur buiten), toiletmomenten en vrij spel. De groepen zijn ingericht met kleine tafels en stoelen zodat de kinderen zelfstandig en op eigen initiatief kunnen spelen of werken aan een tafeltje. De speelhoeken bevatten (natuurlijke) materialen voor alle leeftijden en dagen kinderen uit te spelen, te ontwikkelen en te ontspannen. Naast het schoolplein kunnen we voor de peuters gebruik maken van de speelzaal.

Buitenschoolse opvang 
De Eigen&Wijzer pedagogisch medewerkers zetten zich in om de kinderen (4-13 jaar) actief te laten ontspannen na schooltijd.Ze worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door gericht activiteiten aan te bieden. Wij werken met kinderparticipatie wat betekent dat kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO programma. Welke activiteiten vinden zij leuk? Welke uitjes willen zij ondernemen? Zijn er workshops (van externe partijen) die voor nog meer verdieping kunnen zorgen? Bij aanvang van de BSO start ieder kind op de eigen basisgroep met een gezond snackmoment. Daarna is er een georganiseerde activiteit of workshop, binnen of buiten op het schoolplein. Uiteraard is er ook volop tijd en ruimte voor ontspanning, spelen met vriendjes en vriendinnetjes en eventueel huiswerk te maken. 

Bij de inrichting van de groepsruimten en het spelmateriaal is rekening gehouden met de verschillende leeftijden. Er zijn (natuurlijke) materialen voor de verschillende leeftijden, welke kinderen uitdagen te spelen, te ontdekken, te ontwikkelen en te ontspannen. 

Tijdens de vakanties is de BSO geopend van 07.30 -18.30u en hebben we samen met de kinderen een uniek VakantieZotheid programma samengesteld. Naast uitdagende activiteiten staan er leuke uitstapjes op het programma. We gaan spoorzoeken met een picknick, leren nieuwe vaardigheden tijdens creatieve workshops en maken zelf de lekkerste taarten. 

Voorschoolse opvang (07.20-08.30u)
Bij de VSO starten kinderen gezellig samen de dag. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind voor de start van het onderwijs is overgedragen aan de leerkracht en ontspannend aan de schooldag begint.

Interesse in opvang?

U en uw kind zijn van harte welkom om kennis te maken met de kinderopvang! Neem contact op voor een rondleiding. Meer informatie over Eigen&Wijzer en het inschrijfformulier vindt u op de website: www.eigen-en-wijzer.nl. Als u op de link klikt komt u op de site van Eigen&Wijzer terecht. U kunt zich dan online inschrijven voor een rondleiding.