DKC De IJsbreker is een opleidingsschool

DKC De IJsbreker is een opleidingsschool voor studenten van:

  • de Pabo van de HvA & UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam) en de Ipabo. Dit zijn studenten die het vak van leerkracht basisonderwijs willen leren.
  • de opleiding tot onderwijsassistent op de diverse ROC’s.
  • de opleiding "sport en bewegen" op de diverse ROC's en ALO.
  • incidenteel van andere Pabo’s, in bijvoorbeeld Alkmaar en Haarlem.

Elk jaar lopen studenten van deze opleidingen stage op De IJsbreker, variërend van 1e-jaars studenten die alles nog moeten leren tot 4e-jaars die als LIO (Leraar In Opleiding) zelfstandig les moeten geven. Zij worden in de eerste plaats begeleid door een mentor. Dit is een groepsleerkracht die daarvoor ook een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Op deze manier kunnen wij nieuwe leerkrachten opleiden voor in de toekomst. Onze opleiding richt zich bovendien speciaal op leerkrachten die affiniteit hebben met ons Daltononderwijs. Op de Pabo van de HvA kunnen studenten hiervoor een minor volgen.

Een ander aspect wat binnen de samenwerking met de HvA en de UPvA veel aandacht krijgt is het doen van onderzoek. Wij zijn op De IJsbreker een ‘lerende organisatie’ waar leerkrachten samen met studenten in onderzoeksgroepen op zoek gaan naar het verbeteren van de onderwijspraktijk. Wij hebben hiervoor 1 teamlid aangewezen als onderzoeks-coördinator.

Naast de begeleiding van de groepsleerkrachten worden de studenten ook begeleid door de opleider in de school. De opleider komt de student in zijn groep bezoeken en zijn lessen bekijken. Dit gebeurt in de vorm van een ‘kijk-bezoek’ of met behulp van een video opname. Deze bezoeken en video opnames worden dan door de opleider met de student nabesproken. De opleider is de coördinator voor alle studenten op De IJsbreker en eindverantwoordelijke voor de beoordeling. Bij ons op school is dat Anouk Baas.