Schoolplan DKC De IJsbreker

Het schoolplan is een belangrijk beleidsdocument. Hierin beschrijven wij de manier waarop we het onderwijs op basisschool De IJsbreker vormgeven. Het geeft inzicht in de verbinding tussen het bestuursbeleid en de keuzes en prioriteiten voor onderwijskundig, personeels- en kwaliteitsbeleid die we op onze school maken.

Bekijk hier ons schoolplan

Schoolgids DKC De IJsbreker

De schoolgids is een combinatie van wettelijk verplichte informatie en praktische informatie over de school, het onderwijs en de activiteiten. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders, dus zowel voor ouders van nieuwe leerlingen als ook voor de ouders die nu al kinderen bij ons op school hebben.

Bekijk onze schoolgids

Schoolondersteuningsprofiel

Een schoolondersteuningsprofiel is een schoolspecifiek document. De ASKO heeft een aantal uitgangspunten waarop ASKO scholen hun schoolondersteuningsprofiel baseren met betrekking tot basis- en extra ondersteuning. De ASKO uitgangspunten zijn geen aanbod, maar het schetst een kader waarbinnen ASKO scholen hun passend onderwijs vorm geven met de beschikbare mogelijkheden.

Naar het SOP