Hoera het is zover, uw kind is bijna 4 jaar!

Wennen

Uw kind is nu bijna vier jaar en mag binnenkort bij ons in 1 van de kleutergroepen komen wennen. Ongeveer 2/3 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij beginnen met wennen. De eerste wen-ochtend duurt tot elf uur. Daarna volgen er een aantal ochtenden tot 11.45 uur / 12.30 uur en verloopt dit allemaal prima dan mag uw zoon/dochter in de laatste wenweek een hele dag komen wennen.

Vanaf de dag dat uw kind vier jaar is geworden mag hij/zij alle dagen naar school. Soms is vijf hele dagen in het begin nog wat veel. Bespreekt u dit gerust met de groepsleerkracht van uw kind.

Is uw kind in de maand december of in de laatste 4 weken voor de zomervakantie jarig dan stroomt uw kind niet meer in voor die vakantie en wordt er dan dus ook niet meer gewend in 1 van de kleutergroepen.  Wennen op school is een spannende, intensieve periode. Wij kiezen ervoor om de kinderen op een rustig moment in te laten stromen zodat er op die manier ook voldoende tijd is om uw kind goed te kunnen begeleiden. Dit is in de decembermaand i.v.m. het Sinterklaas- en Kerstfeest en alle bijzonderheden daaromheen niet haalbaar. De laatste schoolmaand is een maand van afronden en afscheid nemen van elkaar, de klas en de leerkracht en dus ook geen geschikte periode.

Voorbeeld; Is uw kind dus op 30 november jarig dan komt het eerst wennen in de maand november en stroomt het op 30 november in. Is uw kind op 1 december, of een andere datum in december jarig, dan zal uw kind niet meer komen wennen voor de Kerstvakantie en zal uw kind in januari starten (mocht u dan alsnog een wenperiode in januari willen afspreken dan is dat natuurlijk mogelijk).

Is uw kind in de laatste 4 weken (soms 4,5 week) van het schooljaar jarig dan zal het niet meer komen wennen en stroomt het dat schooljaar dus ook niet meer in. Uw kind zal dan in het nieuwe schooljaar starten. 

​Schooltijden

Om 8.20 uur gaat de deur open en kunt u uw zoon/dochter naar de klas brengen. De kinderen hangen hun tas en jas aan de kapstok op de gang of stoppen hun jas in de luizenzak. Alle kinderen hebben een eigen plekje (voorzien van plaatje) op de kapstok. Bij binnenkomst groeten wij elkaar, een handje aan de juf/meester geven mag, maar hoeft niet. Om halfnegen gaat de bel en beginnen de lessen.

Op maandag, woensdag en vrijdag mogen de ouders van de groepen 1-2 's morgens mee naar binnen en op de andere dagen worden de kinderen buiten af gegeven aan de leerkracht. Op maandag, dinsdag en donderdag komen de kinderen om 14.45 uur naar buiten onder begeleiding van de leerkracht. Op woensdagen en vrijdagen is dit om 12.30 uur.

Voordat de kinderen naar u toe mogen lopen, moeten ze de groepsleerkracht eerst even een handje/of ander seintje geven, zodat de juf/meester weet dat uw zoon/dochter is opgehaald en in veilige handen is, dit doen alle kinderen tot en met groep 4. Wordt uw kind door iemand anders dan gewoonlijk opgehaald:

Wilt u dit dan even 's morgens aan de groepsleerkracht, of telefonisch aan de conciërge/administratie doorgeven. Vertelt u ook aan degene die uw kind ophaalt in welke groep, bij welke leerkracht uw kind zit.

Ziek

Als uw kind niet of later op school komt, belt u dan vóór 8.20 uur naar de school (020-6369643), spreek zo nodig de voicemail in.

Eten /Drinken

Elke ochtend tussen 10.00 uur en 10.15 uur mogen de kinderen iets gezonds eten en drinken in de klas. Wij zien het liefst een stukje fruit of wat groenten (worteltjes/radijsjes/tomaatjes) en als drinken kunt u water meegeven of bijvoorbeeld melk of thee (als uw kind dat koud lust).

Daarnaast wordt er op maandag, dinsdag en donderdag door de leerkrachten samen met de kinderen geluncht in de klas. Geeft u uw kind op die dagen ook een gezonde lunch mee; brood en wat drinken is natuurlijk prima. De lunch is van 12.00-12.15 uur en daarna mogen de kinderen, onder toezicht van de leerkrachten, nog een half uur lekker spelen. Om 12.45 uur vangen de lessen weer aan.

Zindelijkheid

Als kinderen naar de basisschool gaan moeten zij zindelijk zijn. Dit wil zeggen dat kinderen dan niet meer overdag in hun broek plassen en zelf hun billen kunnen afvegen. Ook plassen de kinderen zittend en niet staand, dit is om hygiënische redenen en ook omdat de blaas dan beter geledigd wordt. Natuurlijk hebben kleuters nog wel eens een ongelukje en daar hebben wij ook alle begrip voor en ook schone kleding voor in voorraad, maar het mag niet standaard zijn. Zie hiervoor ook ons zindelijkheidsprotocol verder op deze website onder protocollen. 

Gymnastiek

De kinderen spelen en gymmen in de gymzaal in een gympakje of broekje met shirtje. De gymkleding gaat in een gymzakje dat u van school krijgt en dat blijft een aantal weken op school en gaat dan mee naar huis om gewassen te worden.

Gym is een leuke, spannende activiteit die, door het omkleden, meer tijd vergt dan andere activiteiten. Om de 'omkleedtijd' zo beperkt mogelijk te houden vragen wij u om hier op deze dagen rekening mee te houden. Dit kunt u doen door uw kind makkelijke kleding en schoenen aan te geven. Onder makkelijke kleding verstaan wij kleding en schoenen die uw kind zelf kan aan- en uittrekken. Het is fijn als u thuis wilt oefenen met het aan-en uitkleden, zodat uw kind dit op school ook zelf kan doen.

Speelgoed

De kinderen mogen geen speelgoed mee naar school nemen. Op bepaalde momenten in het schooljaar mogen de kinderen speelgoed meenemen. U krijgt daarover bericht.

Verjaardag

De 4e verjaardag van uw kind wordt niet op de basisschool gevierd. Meestal wordt dit gedaan op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar uw kind gezeten heeft. Op de basisschool is dit nog een beetje te spannend voor de meeste kinderen; ze kennen dan nog niet alle juffen en meesters en ook niet alle kindjes en daarom hebben we ook afgesproken dat de 4e verjaardag nog niet op de basisschool gevierd wordt. Vanaf de 5e verjaardag vieren we de verjaardagen van de kinderen natuurlijk wel op school. Overleg even met de leerkracht over het moment van trakteren en vraag gelijk even naar eventuele voedingsallergieën van de andere kinderen. Houdt u de traktatie alstublieft gezond en bescheiden, voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Onze richtlijnen hiervoor kunt u vinden in onze schoolgids en op de website onder de rubriek ouders.

Schooluitjes met het openbaar vervoer of de auto

Natuurlijk hebben wij ook regelmatig uitjes met de kinderen. Als uw kind nog aan 't wennen is, dan kan hij/zij nog niet deelnemen aan de schooluitjes, deze activiteit valt buiten het wenschema. We laten kinderen, van net 4 jaar, pas meegaan met de schooluitjes als ze 3 maanden op school zitten en helemaal gewend zijn. Het kan zijn dat we toch van deze regel afwijken, indien er omstandigheden zijn die dit noodzakelijk maken. De keuze of een kind wel/niet mee op schoolreisje/ of bijvoorbeeld Artis gaat, ligt altijd bij de school en dit wordt altijd duidelijk aan u gecommuniceerd.

Nieuwsbrief/emails/parro-app/ website/ social media/schoolgids

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief, die u altijd per mail ontvangt. U krijgt ook regelmatig mailtjes tussendoor met bepaalde informatie of mededelingen. U kunt ook alle informatie die u nodig heeft vinden op onze website: www.basisschooldeijsbreker.nl. Op de website staat ook onze schoolgids. Verder gebruiken de leerkrachten de Parro-app samen met de ouders. U krijgt hier een uitnodiging voor van de leerkracht van uw kind. Dit is een hele snelle en makkelijke manier om contact met elkaar te hebben. ook stuurt de leerkracht regelmatig even een fotootje via de Parro-app of een leuk berichtje. Als laatste hebben we ook nog een eigen Facebook/ Instagram pagina, op deze pagina verschijnen heel snel de laatste nieuwtjes! 

Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram

​​Ouderbijdrage

In de schoolgids en op deze website https://www.dkcdeijsbreker.nl/ouders/scholierenvergoeding  staat vermeld hoeveel de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor uw zoon/dochter en het bankrekeningnummer van de school. Als uw kind na de kerstvakantie op school komt is deze ouderbijdrage iets lager, maar daar wordt u dan vanzelf over geïnformeerd door de groepsleerkracht van uw kind. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt nooit tot uitsluiting van activiteiten voor uw kind (eren). 

Jaarkalender

Elk jaar krijgt u per mail de Jaarkalender. Op deze kalender staat heel veel handige informatie en ook kunt u alle activiteiten en uitjes terugvinden die we met de kinderen gaan doen. Vraagt u ook gerust om informatie hier omtrent aan de groepsleerkracht. Ook staat deze jaarkalender op de website. Tevens is er op website een digitale kalender te zien met onze activiteiten.

Foto's

Wij plaatsen regelmatig foto's van de kinderen op de website en op Facebook/ Instagram of in de nieuwsbrief, als het goed is heeft u op het inschrijfformulier al aangegeven of u hier bezwaar tegen hebt. Mocht u hierover nog twijfelen, neemt u dan even contact op met Lee-Ann Jubitana (ondersteuning directie) 020-6369643, kies 3 directie.

Informatieochtend voor ouders van nieuwe kleuters

Voordat uw zoon/ dochter 4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd door de onderbouwcoördinator en IB-er van de onderbouw voor een informatieochtend bij ons op school. U krijgt hier vanzelf bericht over. Tijdens deze informatieochtend neemt u uw zoon/dochter mee.

Intakegesprek

De groepsleerkracht belt uiterlijk twee weken voor de informatieochtend op en stemt af of het intakegesprek voor of na de informatieochtend plaatsvindt. Het intakegesprek vindt altijd plaats voor het 1e wenmoment van uw zoon/dochter. 
 

Voortgangsgesprek na 6 weken

De groepsleerkracht maakt bij de start van uw kind meteen een afspraak nadat hij/zij ongeveer 6 weken bij ons op school zit. De voortgang van de afgelopen 6 weken worden dan besproken en daarnaast kunt u dan al uw vragen en/ of opmerkingen rustig met de groepsleerkracht bespreken.

​Wij wensen u en uw kind een hele fijne tijd op DKC De IJsbreker!