Privacyprotocol​​​​

​​​​Basisschool De IJsbreker verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet persoonsbescherming van kracht. Wij hanteren het model privacyreglement primair onderwijs, dit document is in te zien bij de directie. Maar natuurlijk kunt u het ook hier bekijken: Protocol verwerking leerlinggeg​evens.​ O​p school worden regelmatig foto’s gemaakt, een deel hiervan wordt op deze site gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen het fotograferen van uw kind dan kunt u dat bij de directie aangeven.

Pestprocotol

Op basisschool De IJsbreker doen wij er echt alles aan om pesten te voorkomen. En toch steekt er af en toe een pestprobleem de kop op. Hier gaan wij dan ook direct mee aan de slag aan de hand van het 'Pestprotocol' en het document 'Pesten is niet cool'.

Protocol schorsen en verwijderen

Het ASKO-protocol (kwaliteitskaart) ‘schorsen en verwijderen’ kunt u hier downloaden.